Enlaces de los principales
Organismos e Instituciones de Mallorca

 

Govern Balear
Parlament de les Illes balears

Consell Insular de Mallorca
Ajuntament de Palma
Aeroport de Son Sant Joan

Centre Balears Europa
Universitat de les Illes Balears

Cámara de Comercio

IDI -Institut d'invoció Empresarial
Fires i Congressos de Balears

 

C/ Concepción, nº 28 | 07012 Palma de Mallorca | Tel. / Fax 971 70 76 09